Polish Song Festival
Polish Song Festival

Konferencja Metodyczna in Hamilton

Doctor Ewa J. Antczak presented for Polish teachers in Hamilton: “How to make learning interesting and fun for your students?”. The event took place in April 2015.

Konferencja Metodyczna zorganizowana przez Zarząd Związku Nauczycieli Polskich w Kanadzie, Oddziału Hamilton odbyła się w dniu 19 kwietnia 2015 roku w Domu Polskim, Hamilton. Obecni nauczyciele ze szkół polonijnych z Hamiltonu, St. Catharines oraz Brantford , zrzeszeni w Oddziale Hamilton, wysłuchali z zainteresowaniem prelekcji Dr. Ewa J. Antczak, której wystąpienie poświęcone było tematowi “JAK ZAINTERESOWAĆ UCZNIA NAUKĄ WYKORZYSTUJĄC ZNAJOMOŚĆ PSYCHOLOGII DZIECKA”.

[widgetkit id=”3″]