Ula Oliynyk-Dombrovska

Ula is a coach with over twenty years of experience in working with people who have problems with solving difficult life situations, family and marriage conflicts. She helps with addictions, stress, anxiety, low self-esteem and post-traumatic trauma. She also specializes in counseling and spiritual healing therapies. Ula runs services in Polish and Ukrainian.

Ula jest coachem z ponad dwudziestoletnim letnim doświadczeniem w pracy z osobami mającymi problemy z rozwiazywaniem trudnych sytuacji życiowych, konfliktów rodzinnych i małżeńskich. Ula pomaga z uzależnieniami, stresem, stanami lękowymi, poczuciem niskiej wartości siebie oraz traumami pourazowymi. Specjalizuje się również w poradnictwie i terapii duchowego uzdrawiania. Ula prowadzi serwisy w języku Polskim i Ukraińskim.

Олександра Олійник-Домбровска (Уля). Енерго-терапевт. Працює понад 20 років в цьому фаху. Помагає людям, що мають різні проблеми,такі як: труднощі життьові, конфлікти родинні та сімейні. Уля помагає в боротьбі з узалежненнями, стресем,страхом і депресією. Помагає повернути віру в себе і свої можливості. Практикує також духове уздоровлення. Уля проводить сесії на польській і українській мові.

Click here to book your appointment with Oleksandra….